انواع ساز ارف

انواع ساز ارف

ارف یک شیوه آموزش موسیقی به کودکان است که از اهمیت به سزایی برخوردار است آموزش موسیقی کودک در اصفهان زیرا کودک به راحتی با آن ارتباط بر قرار میکند و آموزش موسیقی را برای کودک جذابتر و راحت تر میکند. برای این نوع آموزش نیز سازهای به خصوصی در نظر گرفته میشود که در این مقاله میخواهیم شما را نمونه هایی از این سازها آشنا کنیم.

انواع سازهای ارف از خانواده سازهای ملودیک ضربی زیلوفون ها:

سازهایی با تیغه های چوبی که با ضربه زدن توسط مضراب به صدا در می آیند.

متالوفونها و بلز :

سازهایی با تیغه های فلزی که با ضربه زدن توسط مضراب به صدا در می آیند. در ابتدای شروع موسیقی کودکان آموزش بلز پیشنهاد می شود.

کلاس آموزش آواز کودکان در اصفهان ،این آموزشگاه با داشتن اساتید مجرب انواع کلاس آواز کودک را با بهترین کیفیت ارائه می دهد. معلمان موسیقی به روزترین آموزش ها را ارائه می دهند.

از خانواده سازهای ملودیک کششی فلوت ریکوردر و ملودیکا:

سازهای بادی هستند که دراثر دمیدن تولید صدا می کنن. فلوت ریکوردر در گروه بندی تخصصی به گروه”بادی چوبی” و ملودیکا به سازهای “بادی شستی دار” مربوط می شود.

سازهای ضربی : ازجمله انواع طبل ، سنج ، سه گوش ، دایره زنگی و دقک و… البته هنرجویان برای تمرین درمنزل فقط از سازهای بلز و فلوت ریکوردر استفاده می کنند . مدت زمان آموزش در سنین مختلف برحسب نیازهای آنان متفاوت است به طوری که برای آمادگی 2 الی 5/2 سال و برای گروه سنی الف ( اول،دوم وسوم دبستان ) 5/1 سال و گروه سنی ب (چهارم و پنجم دبستان ) 1سال و گروه سنی ج ( مقطع راهنمایی ) یک تا سه ترم درنظر گرفته شده است.

معمولا ً هنرجویان ارف فرصت مشاهده در برخی از اجراهای گروهی ارکستر پارس را در طول دوره خود به دست می آورند. به علاوه بطور اختصاصی در پایان دوره ارف هنرجویان همزمان با اجراهای مختلف که توسط مربیان مرکز انجام می شود با سازهای متفاوت آشنا می شوند . درعین حال مربیان هر دوره با توجه به آشنایی با توانمندی های موسیقایی و فیزیکی شاگردانشان و علاقه مندی آنان که در طول دوره به کمک ارزشیابی های مستمر به دست می آید آنان را در انتخاب ساز راهنمایی می کنند.

یک دیدگاه بگذارید