تمرینات تقویت دست چپ در آموزش سنتور

تمرینات تقویت دست چپ در آموزش سنتور

یکی از نکات مهم آموزش سنتور برای مبتدیان آشنایی با نحوه نشستن پشت ساز و در دست گرفتن مضراب است. آموزش سنتور در اصفهان اگر شما از ابتدا با نحوه صحیح قرار گرفتن پشت سنتور آشنا نشوید در آینده این موضوع برای شما ددردسر ساز خواهد شد. همانطور که میدانید غالبا کار کردن با دست راست برای چپ دست ها و کار کردن با دست چپ برای راست دست ها مشکل است. در این مقاله با نحوه نشستن پشت ساز و همچنین کار کردن با دست چپ آشنا خواهید شد.

اولین نکته این است که باید کاملا صاف و مستقیم پشت سنتور قرار بگیرید. همچنین میزی که ساز خود را روی آن قرار میدهید باید ارتفاعی حدودا ۶۰ سانتی متر داشته باشد. به طوری که هنگام نشستن پشت شما خم نشود. همچنین بازوها و ساعد شما باید هنگام مضراب گرفتن زاویه قائمه داشته باشد. همچنین باید دقت کنید که هنگامی که پشت انواع سنتور هستید ساز در وسط باشد به طوری که به همه ساز تسلط داشته باشید. زیرا در غیر این صورت برای مضراب زدن به سیم های زرد و سفید باید مرتب جای خود را تغییر دهید.

کلاس آموزش آواز کودکان در اصفهان ،این آموزشگاه با داشتن بهترین اساتید مجرب انواع کلاس آواز کودک را با بهترین کیفیت ارائه می دهد. معلمان موسیقی به روزترین آموزش ها را ارائه می دهند.

همچنین دقت کنید دو انگشتی که هنگام مصراب گرفتن درگیر نمیشوند یعنی انگشت چهارم و پنجم نباید داخل دست جمع شوند. با توجه به تعداد خرک سنتور حلقه مضراب نیز باید به بند اول انگشتان دوم و سوم برسد. هنگام مضراب زدن تصور کنید در حال چرخاندن یک دایره هستید. مچ دست را خشک حرکت ندهید. همچنین یکی از عادت های غلط در ابتدای آموزش سنتور حرکت دادن آرنج به جای مچ است. سعی کنید تعادل را در نگه داشتن مضراب حفظ کنید. نه آنقدر محکم ان را بگیرید که به انگشتان شما فشار وارد کند و نه انقدر شل که مضراب درد انگشتان شما حرکت کند. همچنین در ادامه تمریناتی جهت تقویت عضلات مخالف را برای شما گردآوری کرده ایم.

سعی کنید ابتدا با فرم تمرین مضراب ها آشنا شوید و رفته رفته بر سرعت آن اضافه کنید. اجرا کردن پشت سر هم مضراب های جفت کمک زیادی به هنرجویان آموزش سنتور در مهارت های دست مخالف خواهد کرد. در ابتدا ممکن است سرعت شما کم باشد اما رفته رفته بر سرعت شما اضافه خواهد شد. هر دو مضراب را باهم پایین اورید و یک صدا را تولید کنید. یکی دیگر از تمرین هایی که باعث پیشرفت چشمگیر شما در ابتدای راه آموزش سنتور خواهد شد تمرینات قرینه است. خاصیت دیگر این تمرین افزایش تمرکز حواس شما میباشد.

یک دیدگاه بگذارید