آکورد شناسی در گیتار الکترونیک

آکورد شناسی در گیتار الکترونیک

آکورد شناسی:

آکوردها مجموعه ای از سه نت می باشند که وظیفه تامین هارمونی در یک قطعه موسیقی را بر عهده دارند.

شادروان پرویز منصوری در کتاب تئوری موسیقی در مورد ساخت آکورد چنین می نویسد: (( بر روی هر یک از درجه های گام دیاتونیک(گامهای بزرگ و کوچک) می توان با افزودن نتهایی از همان گام، به فاصله سوم و پنجم آن درجه، آکورد تشکیل داد. آموزش گیتار الکتریک در اصفهان نکته ای که دانستنش و رعایتش در آکورد سازی ضروری است، این است که بنیه فاصله های سوم و پنجم هر آکورد، باید تابع نت های دیاتونیک گام باشد.))…

آکوردها از نظر فاصله میان نتها به دو گروه کلی تقسیم میشوند:

گروه نخست، آکوردهای مطبوع:که در این گروه فاصله های پنجم همه درست هستند و به آنها آکوردهای کامل می گویند. این گروه خود به دو رده کوچکتر تقسیم میشوند:

1)آنهایی که فاصله سومشان بزرگ است(یعنی فاصله سوم آنها شامل دو پرده می باشد) و آکوردهای کامل بزرگ نامیده میشوند.

2)آنهایی که فاصله سومشان کوچک است (یعنی فاصله سوم آنها شامل یک و نیم پرده می باشد) و آکوردهای کامل کوچک نامیده میشوند. بهترین استاد گیتار خانم و آقا در اصفهان

گروه دوم، آکوردهای نا مطبوع: فاصله پنجم در این گروه درست نیست. اینها نیز به دو رده تقسیم میشوند:

1) آنها که فاصله پنجمشان کاسته است(آکوردهای کاسته)

2)آنها که فاصله پنجمشان افزوده است(آکوردهای افزوده)

آکوردهای کامل بزرگ(Major):

اگر اولین فاصله سوم تشکیل دهنده آکورد سوم بزرگ باشد و دومین فاصله سوم کوچک، آکورد ماژور است. این تعریف به این معناست که اولین فاصله سوم شامل دو پرده و دومین فاصله سوم شامل یک و نیم پرده باشد. به عنوان مثال اگر نت ریشه را نت دو در نظر بگیریم آکورد ماژور به شکل زیر خواهد بود:

سل…..(1.5 پرده)…..می…..(2 پرده)…..دو

پس آکورد دو ماژور شامل نتهای:دو،می و سل می باشد.

آکوردهای کامل کوچک(Minor):

بر عکس آکوردهای ماژور، اگر اولین فاصله سوم کوچک(1.5 پرده) و دومین فاصله سوم بزرگ(2 پرده)باشد، آکورد مینور است. به عنوان مثال اگر همچنان نت دو را به عنوان نت ریشه در نظر بگیریم آکورد مینور به شکل زیر خواهد بود:

سل…..(2پرده)…..می بمل…..(1.5پرده)…..دو

پس آکورد دو مینور شامل نتهای:دو،می بمل و سل می باشد.

آکوردهای افزوده(Augmented):

اگر در یک آکورد ماژور فاصله پنجم از پایه را نیم پرده بالا ببریم، یک آکورد افزوده خواهیم داشت. به بیان دیگر در آکورد افزوده فاصله های سوم و پنجم هر کدام شامل 2 پرده می باشند. اگر نت دو را همچنان به عنوان نت ریشه در نظر بگیریم آکورد افزوده آن به شکل زیر خواهد بود:

سل دیز…..(2پرده)…..می…..(2پرده)…..دو

پس آکورد دو افزوده شامل نتهای دو،می و سل دیز می باشد.

آکوردهای کاسته(Diminished):

اگر در یک آکورد مینور، فاصله پنجم را نیم پرده پایین بیاوریم ،آکورد حاصل یک آکورد کاسته می باشد. به بیان دیگر در یک آکورد کاسته فاصله های سوم و پنجم هر کدام شامل 1.5 پرده می باشند. اگر نت دو را به عنوان نت ریشه در نظر بگیریم آکورد کاسته آن به شکل زیر خواهد بود:

سل بمل…..(1.5پرده)…..می بمل…..(1.5پرده)…..دو

پس آکورد دو کاسته شامل نتهای دو،می بمل و سل بمل می باشد.

یک دیدگاه بگذارید